Edukia al facebook Edukia al twitter

Què és Edukia?


educacióEdukia és un gabinet pedagògic especialitzat en la millora del desenvolupament de xiquets i adolescents amb dificultats d'aprenentatge i altres situacions que es puguen presentar en l'àmbit escolar i familiar.


El nostre objectiu és complementar i aprofundir les orientacions pedagògiques iniciades al centre escolar, garantint una línia de treball conjunta, i recolzar les famílies en la gran aventura de potenciar les capacitats i habilitats naturals dels seus fills.

Què fem?


talentA Edukia oferim una atenció individual i personalitzada, adaptada a les necessitats específiques de cada xiquet. Aquestes necessitats seran ateses per un equip de professionals dels camps de la pedagogia, la psicologia i la logopèdia, apassionats per la nostra professió. Creiem en el talent innat de les persones i en el potencial dels xiquets per desenvolupar les seues capacitats i habilitats naturals amb l'ajuda adequada.

Què són les dificultats d'aprenentatge?


Un xiquet o adolescent amb dificultats d'aprenentatge (DA) es caracteritza per tenir un rendiment escolar molt inferior al que s'espera per edat cronològica, escolarització i capacitat intel·lectual. Solen ser xiquets i xiquetes intel·ligents, però amb dificultats en adquirir i utilitzar habilitats com la parla, l'escolta, la lectura, l'escriptura, el raonament o les habilitats matemàtiques.


Les dificultats d'aprenentatge més comunes són la dislèxia, la discalcúlia, la disortografia i la lectoescriptura.


dificultats d'aprenentatge

Quines senyals ens poden indicar la presència d'una dificultat d'aprenentatge?


A continuació presentem algunes senyals amb les quals pots sospitar si el teu fill o filla podria tenir alguna dificultat d'aprenentatge. Com a mínim ha de presentar-ne tres o quatre d'aquestes senyals. La majoria d'aquestes estan relacionades amb les tasques pròpies de l'etapa d'Educació Primària, ja que aquests problemes d'aprenentatge solen ser descoberts en edats compreses entre els quatre i dotze anys.


Si alguna d'aquestes senyals s'acompleixen en el teu fill/a, recomanem que et poses en contacte amb el gabinet d'orientació del centre escolar.